Tierp Näs 3:6

Hus i Norduppland


Vy mot väg och Lövstabukten



Hus information

Vy från väg



Vardagsrum



Kök



Kök



Sovrum bottenvåning



Sovrum övervåning



Sovrum II övervåning



Entre bottenvåning



Hall/rum övervåning